Ansøgningsskema

Her ansøger du om at deltage i Projekt Femern Vækst.

Virksomhedsoplysninger

Nedenstående oplysninger skal bruges til at sikre, at virksomheden opfylder kravene til deltagelse i projektet, fremsat af erhvervsfremmebestyrelsen.

Formalia

Projektet henvender sig primært til danske SMV’er – dog kan kriterierne afviges undtagelsesvis. 

SMV kriterier:

  • Antal beskæftigede <250 medarbejdere
  • Årlig omsætning ≤ 50 mio. Euro
  • Årlig samlet balance ≤ 43 mio. Euro

Obs: Virksomhedens ejerforhold har betydning for hvilke data, der ligger til grund for beregningerne. For uafhængige virksomheder benyttes udelukkende egne data, mens der for partnerskaber og tilknyttede virksomheder, skal medtages data fra relaterede virksomheder. Er du i tvivl, se uddybende forklaring her.

SMV kriterier

De minimis:

Projektet er statsstøttet under De minimis-reglerne. Alle deltagende virksomheder skal bekræfte, at de ikke i løbet af de sidste 3 regnskabsår har modtaget > 200.000 Euro i EU støtte. Formålet med erklæringen, er at sikre at EU støtten ikke bidrager til konkurrenceforvridning. Har din virksomhed ikke modtaget EU støtte inden for de seneste 3 regnskabsår, skriver du blot 0,- og underskriver erklæringen.

Læs evt. uddybende om De minimis her.

Her kan De minimis erklæring downloades til underskrift og derefter indscannes og uploades.

Download erklæring

Vælg en scanning eller foto af den udfykldte erklæring, og indsend den her.
Kun én fil.
8 MB grænse.
Tilladte typer: pdf, png, jpg, tif, tiff, jpeg.

De minimis erklæringen kan alternativt fremsendes til Femern Belt Development, Vestre Kaj 68, 4970 Rødby Att.: Camilla Nordstrøm eller mailes på camilla@femern.info. Vær opmærksom på at vi først kan tilbyde deltagelse i projektet, når der er afleveret De minimis erklæring.

Medfinansiering:

Det er gratis at deltage i projektets aktiviteter. Virksomheden medfinansierer ved at registrere de timer, som bruges i projektet. Timeforbrug i alle projektets faser og for alle deltagende medarbejdere medregnes. Timeforbrug skal løbende indrapporteres til projektet. Det anslås at timeforbruget svarer til 10 arbejdsdage, løbende over hele projektperioden pr. deltager, for en virksomhed med 14 deltagende medarbejdere.

Medfinansiering
Deling af information