FAQ

Hvem kan deltage i projektet?

  • Femern Vækst henvender sig til små og mellemstore virksomheder i primært Region Sjælland samt øvrige regioner, som har potentiale i forhold til at byde ind på udbudte opgaver, typisk som underleverandører, i forbindelse med Femern-forbindelsen.
  • Herudover henvender projektet sig til virksomheder, som kan understøtte at lærlinge med kortere praktikaftaler i forbindelse med anlægsarbejdet, kan få dele eller resten af deres praktikperiode i virksomheden.

Hvem driver Projekt Femern Vækst?

  • Projektet ”Femern Vækst” drives af Projektsekretariatet og udviklingsselskabet Femern Belt Development i samarbejde med erhvervsskolerne CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole, Zealand Business College og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og for lærlingedelen ligeledes af          Region Sjælland.

Hvori består projektets fokus på lærlingelogistikken?

  • Projekt Femern Vækst har fokus på hjælpe de mange lærlinge, som opnår kortere praktikperioder i forbindelse med Femern projektet, til at finde supplerende praktikpladser i deltagende virksomheder, i virksomhedsnetværk eller via Erhvervssolernes netværk.

Koster det noget for virksomhederne at deltage?

  • Projektet støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Region Sjælland. De deltagende virksomheder, skal ikke direkte have penge op af lommen, men skal medfinansiere projektet i form af medarbejdertimer (til planlægning og uddannelsesforløb).

Hvorfor skal de deltagende virksomheder aflevere De minimis erklæring?

Når et projekt støttes af offentlige midler, svarer det til, at hver af de deltagende virksomheder modtager en del af disse penge indirekte i form af de ydelser, de modtager fra projektets partnere (mødedeltagelse, forplejning, konsulentbistand etc.). For at modvirke konkurrenceforvridning, er der loft over hvor store beløb virksomheder må modtage i form af offentlige midler. Virksomheder må maximalt modtage støtte svarende til 200.000 Euro over en tre årig periode. Ved De minimis bekræfter virksomheden over for projektledelsen, at de er indforstået med, at de ydelser de modtager, har en værdi (værdien udregnes ved underskrivelse af De minimis). Samtidig opgiver virksomhederne om, og i givet fald hvor stort et beløb, de allerede har modtaget. Herved sikrer projektledelsen, at der ikke udøves støtte ud over det tilladte beløb til en virksomhed.