Om os

Billede fjernet.
Anlæggelsen af Femern-forbindelsen bliver en vækstdriver. Illustration: Femern A/S

Projektet ”Femern forbindelsen som vækstdriver” drives af Projektsekretariatet og udviklingsselskabet Femern Belt Development i samarbejde med erhvervsskolerne CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole, Svendborg Erhvervsskole, Zealand Business College og Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og for lærlingedelen ligeledes af Region Sjælland.

Projektledelse:

Projektsekretariatet
Projektsekretariatet er et administrativt fællesskab mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU Nykøbing og CELF. Projektsekretariatet søger og administrerer projekter for partnerne. De 7 ansatte i projektsekretariatet har stor erfaring med at sikre, at de nationale og internationale projekter implementeres og gennemføres med succes. Projektsekretariatet har opbygget netværk både nationalt og internationalt.

Femern Belt Development
Fonden Femern Belt Development er en erhvervsdrivende fond, hvis primære formål er medvirken til at skabe vækst og udvikling i Region Sjælland samt i medvirken til realiseringen og styrkelse af kendskabet til Femern Bælt Regionen, som bliver en realitet med anlæggelsen af den faste Femern Bælt-forbindelse. 

Hjemmeside

 

Projektledere

Billede fjernet.
Projektleder Jes Christiansen

Projektleder Jes Christiansen, Projektsekretariatet
Uddannet agrarøkonom og merkonom fra Næsgaard Agerbrugsskole, diplom i ledelse, Professionshøjskolen Metropol, Metropolitan University College, pædagogisk modul i  diplomuddannelse i erhvervspædagogik, University College Sjælland.

Jes Christiansen har 7 års erfaring som projektleder i Projektsekretariatet og har sikret drift og ledelse af både nationale som internationale projekter inden for forskellige fokusområder, som f.eks. innovation og iværksætteri/ entreprenørskab, turisme, bioøkonomi, digitalisering og Femern Bælt. Derudover har han stor erfaring med forberedelse og ledelse af styre-, netværks- og referencegrupper for at sikre gennemførelse af projektaktiviteter, opnåelse af målsætninger, projektøkonomi, kommunikation, evaluering og afrapportering.

Kontaktinfo:

E-mail: jech@celf.dk

Mobil: +45 6122 1683

Billede fjernet.

Projektleder Camilla Nordstrøm, Femern Belt Development
Uddannet Cand.Odont., Master i professionel kommunikation RUC.

Camilla Nordstrøm arbejder udover projektledelse bl.a. med event-koordinering og –afvikling samt kommunikation og branding. Camilla er ansvarlig for Femern Belt Developments underleverandørportal Femern Belt Marketplace samt det dertil hørende netværkskoncept "Femern Fridays". Ligeledes har hun tidligere været projektleder for Fehmarn Link B2B Conference, der blev afviklet 9. september 2021 i Rødbyhavn med deltagelse af 650 erhvervs- og organisationsfolk fra flere lande i Europa. 

Kontaktinfo:

E-mail: camilla@femern.info 

Mobil: +45 2972 3024

 

Projektpartnere:

CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster
CELF er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution med erhvervsuddannelser, to erhvervsrettede gymnasier og efteruddannelse med afdelinger i Nakskov, Maribo og Nykøbing Falster.
CELF er en helt central aktør i forhold til lokalområdets og regionens udvikling og uddanner og kvalificerer unge og voksne til at møde de krav, en global verden stiller til fremtidens arbejdskraft.

Hjemmeside

 

EUC Nordvestsjælland
EUC Nordvestsjælland er den største uddannelsesinstitution i Nordvestsjælland. Hvert år uddannes unge og ældre inden for mere end 30 forskellige uddannelser og kursustilbud.

EUC Nordvestsjælland har fokus på høj faglighed, kvalitet og trivsel og har et tæt samarbejde med erhvervslivet for at sikre elever og kursister de bedste muligheder for at få lærepladser, praktikophold og arbejde.

Hjemmeside

 

EUC Sjælland
EUC Sjælland har afdelinger i Næstved, Køge, Haslev, Vordingborg og Greve og udbyder en bred række af erhvervsuddannelser EUD, erhvervsfagligeuddannelser med studentereksamen EUX, teknisk studentereksamen HTX, samt en lang række AMU kurser. Vi tror på at høj faglighed og trivsel skaber interesse for fagene og skaber gode håndværkere og studenter, bl.a. med fokus på dygtiggørelse gennem Skillskonkurrencer i samarbejde med erhvervslivet.

Hjemmeside

 

Roskilde Handelsskole
Roskilde Handelsskole har et bredt udvalg af ungdomsuddannelser, kompetencegivende efteruddannelser og kurser for voksne.  Vi har stor fokus på, at det der ydes, skal skabe værdi for kunderne.

Roskilde Handelsskole tilbyder derfor skræddersyede løsninger af høj kvalitet med eksterne- og egne konsulenter. Vi yder support til strategisk forretningsudvikling i SMV’ere.

Hjemmeside

 

Roskilde Tekniske Skole
Roskilde Tekniske Skole tilbyder erhvervsuddannelser, eux-uddannelser – erhvervsfaglig studentereksamen, htx-uddannelser - teknisk studentereksamen samt kurser og efteruddannelse.

Hjemmeside

 

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier er Fyns eneste kombinationsskole, som rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, et handelsgymnasium og et teknisk gymnasium. Aktiviteterne er spredt på tre store matrikler i Svendborg.

Hjemmeside

 

Zealand Business College
Zealand Business College har et stort udvalg af uddannelsesretninger og er én af Danmarks største erhvervsskoler og Sjællands største gymnasium.

De otte uddannelsessteder ligger i Holbæk, Kalundborg, Køge, Slagelse, Ringsted, Vordingborg, Roskilde og Næstved.

Hjemmeside

 

Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland
Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland er skabt af de 17 kommuner i Region Sjælland som en ekstra servbie til erhvervslivet.

Når virksomhederne samarbejder med et jobcenter, indgår alle jobcentre i Region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft. JRS samarbejder med Hovedstadens to rekrutteringssamarbejder - HRS og NRS.

Hjemmeside