Glade og dygtige medarbejdere gør CURA skadeservice klar til vækst

Morten CURA

Projektleder Morten Kristensen foran CURAs domicil i Rødovre

I løbet af de sidste to år, har omkring 30 små- og mellemstore virksomheder fået hjælp til opkvalificering og uddannelse gennem Projekt ”Femern Vækst”. Formålet er at skabe vækst og øget konkurrenceevne i de danske virksomheder samt at sigte mod at kvalificere virksomhederne til opgaver på Femern-projektet.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Stor værdi i kursustilbud til medarbejderne

En af deltagerne i projektet er skadeservice virksomheden CURA, som har til huse i Rødovre. CURA har længe haft øje for Femern-projektet og har med Næstvedafdelingen mulighed for at komme tættere på Femern og andre potentielle kunder på Sydsjælland og Sydhavsøerne.

”Vi gik oprindeligt med i projektet, for at bruge det som springbræt til udviklingen af vores nye afdeling i Næstved. Det passede perfekt med muligheden for at få kigget virksomheden efter i sømmene og opkvalificeret vores medarbejdere”, fortæller Projekt- og Driftsleder Morten Kristensen og supplerer:

” I skadeservicebranchen er der ikke krav om en specifik uddannelse. Vi har derfor mange medarbejdere med forskellige baggrunde og kompetencer. I en travl hverdag bliver uddannelse og kurser ikke prioriteret så højt, men her var en mulighed for virkelig at få sendt en masse folk afsted”.

Ifølge Morten Kristensen har det virkelig givet virksomheden stor værdi, at man her har haft muligheden for at sende mange medarbejdere afsted på de samme kurser. Det har givet virksomheden en mulighed for en mere ensartet og strømlinet behandling af opgaverne, samtidig med at medarbejderne har været glade for at kunne sparre med hinanden omkring de fælles uddannelses- og kursusforløb.

Selv har ledelsen i virksomheden også været afsted på projektlederkurser, som har givet et lidt mere systematisk overblik over den travle opgaveportefølje.

Glade og dygtige medarbejdere

I CURA har de også prioriteret opkvalificering af de lidt mere bløde værdier som kommunikation og samarbejde.

Virksomhedens 45 ansatte er en broget flok med vidt forskellig kulturel og faglig baggrund. Det har af og til givet udfordringer i forhold til at agere samlet som et team, som skal repræsentere virksomhedens værdier udadtil. Derfor har CURA også prioriteret kurser i kommunikation og samarbejde for at styrke såvel den interne som den eksterne ”team-spirit” og trivsel.

”I et arbejdsmarked hvor der er rift om de gode og dygtige medarbejdere, tror vi på at det gør en forskel at tilbyde vores medarbejdere kompetenceløft, både hvad angår det faglige, men også når det gælder et fokus på samarbejde og trivsel i virksomheden – glade medarbejdere yder mere og giver et mere positivt billede af virksomheden udadtil. Derfor har det været fedt at kunne tilbyde medarbejderne begge dele pga. vores deltagelse i projekt Femern Vækst”, siger Morten Kristensen.

Femern-ambitioner er intakte

CURA har ikke direkte fået opgaver på Femern-projektet ud af projektdeltagelsen. Men det betyder dog langt fra at projektet ikke har været en gevinst for virksomheden eller at Femern ambitionerne er skrinlagt. Tværtimod har virksomheden via projektet fået netværk lokalt omkring Femern-byggeriet som kun har styrket ambitionerne om at komme med på vognen.

”Der er stadig opgaver at få på Femern, vi kan se et kæmpe potentiale for os. Og tilmed står vi nu stærkere til at byde ind på opgaverne, idet vi både har netværk i området og en medarbejdergruppe der er fagligt opkvalificeret og klar til at løfte de store opgaver”, afslutter Morten Kristensen.